proizvodnja-peletovProizvodnja peletov

Vhodna surovina za pelete je okrogel les, lesni ostanki v lesno-predelovalni industriji, oblanci, žagovina…

Prva faza: proizvodnje peletov je drobljenje okrogelega lesa, lesnih ostankov,…v sekance.

Druga faza je mletje sekancev v žagovino. Vsebnost vode v sekancih v tej fazi naj ne bi presegala 25% mase sekancev, saj je drobljenje z večjo vlažnostjo lahko problematično. V primeru večje vlažnosti sekancev, je potrebno predsušenje le teh. Vsebnost vode v sekancih iz svežega lesa lahko presega  43% mase sekancev, kar predstavlja 75% vlažnost  ali več.

Trtja faza je sušenje žagovine v sušilnih bobnih. Pred stiskanjem žagovine v pelete, mora biti žagovina običajno posušena na cca 10% vlažnost (za proizvodnjo 1 tone peletov/uro, je potrebna za sušenje 1MW peč).

Četrta faza je stiskanje peletov v posebnih stiskalnicah – peletizer. Najbolj pogosta izvedba je z rotacijsko matrico (matrica ima luknjice določenega premera – podoben izgled kot rešeto). Za stiskanje peletov je potreben visok tlak in visoka temperatura (cca 120-150°C). Moč motorja za produkcijo 1tone/uro mora biti cca 120 kW.

Lignin v lesu,  je osnovni gradnik lesa in deluje kot vezivo (naravno lepilo), ki  veže pelete skupaj. Lignin se izloča pri temperaturi nad 100 °C, za vezavo pa potrebuje nekaj % vlage. Največ lignina vsebujejo iglavci, manj pa listavci.  Ker imajo listavci manj lignina, listavcem dodajajo 20-30% iglavcev za boljšo vezavo. Za proizvodnjo peletov iz čistih listavcev, je potrebna dobra tehnologija. Dovoljeno je dodajanje krompirjevega in koruznega škroba do 2% za bolšo vezavo in večjo trdnost peletov.

Peta faza je hlajenje peletov  in odstranjevanje prašnih delcev v hladilnem stolpu

Šesta faza  je avtomatsko pakiranje v vreče po 10kg, 15kg ali večje »Big –Bag« vreče 1000kg.