Kvaliteta in standardi peletov

Kvaliteta trdnih biogoriv je določena v okviru mednarodnega standarda ISO (International Standardization Organisation), kateremu je podrejen Evropski standard CEN (Comité Européen de Normalisation). Trda biogoriva so specificirana v standardu EN-14961. Peleti za neindustrijsko uporabo so podskupina EN-14961 in so specificirani z EN – 14961-2.

EN14961-2 in EN14961-6, je tako imenovani proizvodni standard za neindustrijsko uporabo, kar pomeni, da se kurivo uporablja v manjših napravah, kot so gospodinjstva in manjših stavbah v privatnem in javnem sektorju.

 

Nemški standard DIN 51731, DIN plus in Avstrijski standard Ö NORM M 7135 se malo razlikujejo od EN14961-2.

Tabela 1:

Standardi za pelete   EN–14961-2  A1 ÖNorm M 7135 DIN 51731 DIN plus
Premer mm 6(±1) ali 8(±1) 4 to 10 mm 4 to 10 mm  
Dolžina mm 3,15≤ L ≤ 40 5 x premer < 50 5 x premer
Gostota kg/dm³ ≥ 600 kg/m3 (nasipna gostota) > 1,12 1,0 < gostota < 1,4 > 1,12
Vlažnost % ≤ 10 < 10 < 12 < 10
Pepel % ≤ 0,7 < 0,50 < 1,50 < 0,50
Kurilnost MJ/kg 16,5≤Q≤19 ali 4,6≤Q≤5,3kwh/kg > 18 17,5 < kurilnost < 19,5 > 18
Žveplo % ≤ 0,03 < 0,04 < 0,08 < 0,04
Dušik % ≤ 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
Klor % ≤ 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,02
Obraba %   < 2,3   < 2,3
Dodatki (škrob) % ≤ 2 < 2 0 (dovoljeno za male sisteme) < 2

 

Novi Evropski standard za Pelete EN – 14961-2, deli pelete na 3 kategorije : A1, A2 in B1. Kot je razvidno iz spodnje tabele, so najboljši peleti kategorije A1. To so peleti brez lubja in najmanjšo količino pepela – pod 0,7%

Tabela 2: Specifikacija lesnih peletov za neindustrijsko rabo – EN 14961-2, februar 2011)

Normativi

Razredi lastnosti, Metode analize

Enota

A1

A2

B1

Poreklo in vir 1.1.3 Deblovina1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki 1.1.1 Cela drevesa brez korenin1.1.3 Deblovina1.1.4 Sečni ostanki1.1.6 Lubje1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki 1.1 Gozd, nasadi in ostal les iz pragozda1.2 Ostanki in stranski proizvodi iz lesnopredelovalne industrije1.3 Rabljen les
Premer, D a in dolžina L, b prEN 16127

mm

D06, 6 ± 1;
3,15 < L < 40D08, 8 ± 1
3,15 < L < 40
D06, 6 ± 1;3,15 < L < 40D08, 8 ± 1;3,15 < L < 40 D06, 6 ± 1;3,15 < L < 40D08, 8 ± 1;3,15 < L < 40
Vlaga, M
EN 14774-1, EN 14774-2

Kot prejeto, w-%
mokra osnova

M10 < 10 M10 < 10 M10 < 10
Pepel, A EN14775

w-% suho

A0.7 < 0,7 A1.5 < 1,5 A3.5 < 3,5
Mehanska trdnost, DU,
EN 15210-1

Kot prejeto, w-%

DU97.5 > 97,5 DU97.5 > 97,5 DU96.5 > 96,5
Drobir na izhodu iz tovarne pri razsutem tovoru (ob času nalaganja) in v majhne (do 20 kg) in velike vreče ( ob času pakiranja ali dostave do uporabnika), F, EN EN15210-1

w-% Kot prejeto

F1.0 < 1,0 F1.0 < 1,0 F1.0 < 1,0
Dodatki c

w-% suho

< 2 w-%
navesti tip in količino
< 2 w-%
navesti tip in količino
< 2 w-%
navesti tip in količino
Neto kalorična vrednost, Q,
EN 14918

Kot prejeto, MJ/kg ali kWh/kg

Q16.5, 16,5<Q<19 or Q4.6 ,4,6<Q<5,3 Q16.3,16,3<Q<19 or Q4.5, 4,5<Q<5,3 Q16.0, 16,0<Q<19 or Q4.4, 4,4<Q<5,3
Gostota, BD, EN 15103

kg/m3

BD600 > 600 BD600 > 600 BD600 > 600
Dušik, N, prEN 15104

w-% suho

N0.3 < 0,3 N0.5 < 0,5 N1.0 < 1,0
Žveplo, S, prEN 15289

w-% suho

S0.03 < 0,03 S0.03 < 0,03 S0.04 < 0,04
Klor, Cl, prEN 15289

w-% suho

Cl0.02 < 0,02 Cl0.02 < 0,02 Cl0.03 < 0,03
Arzenik, As, prEN 15297

mg/kg suho

< 1 < 1 < 1
Kadmij, Cd, prEN 15297

mg/kg suho

< 0,5 < 0,5 < 0,5
Krom, Cr, prEN 15297

mg/kg suho

< 10 < 10 < 10
Bakro, Cu, prEN 15297

mg/kg suho

< 10 < 10 < 10
Svinec, Pb, prEN 15297

mg/kg suho

< 10 < 10 < 10
Živo srebro, Hg, prEN 15297

mg/kg suho

< 0,1 < 0,1 < 0,1
Nikelj, Ni, prEN 15297

mg/kg suho

< 10 < 10 < 10
Cink, Zn, prEN 15297

mg/kg suho

< 100 < 100 < 100
Informativno: Taljenje pepela, d prEN15370

oC

Mora biti navedeno Mora biti navedeno Mora biti navedeno
a Navesti izbrano velikost peletov.b Količina peletov daljših od 40 mm je lahko 1 w-%. Maximalna dolžina naj bo < 45 mm.c Tip (npr. škrob, koruzna moka, krompirjeva moka, rastlinsko olje)d Vse karakteristične temperature (temperatura začetka krčenja (SST), temperatura deformacije (DT), hemisferna temperatura (HT) in tokovna temperatura (FT) v pogojih oksidacije morajo biti navedene.

 

Tabela 3: Primer specifikacije lastnosti goriva po EN 14961-2 za lesne pelete.

Proizvajalec

Peletarna d.o.o.Koroška c.3, 1250 Visoko, SlovenijaE-mail info@peletarna.si
Poreklo in vir 1.1.3 Deblovina brez lubja
Distributer PeletTrade d.o.o. Slovenija
Normativ (EN 14961-2) Klasa A1
Dimenzija (mm) Premer, D a in dolžina L D06 (6mm ± 1mm); 3,15 < L < 40 (95%)
Vlaga, (Kot prejeto, w-%) M10 (< 10 w-%)
Pepel, (w-% suho) A0.7( < 0,7w-%)
Mehanska trdnost, DU, DU97.5
Drobir (w-% Kot prejeto) F1.0 (< 1,0 w-% na izhodu iz tovarne ob nalaganju)
Dodatki – Aditivi (w-% suho) < 1 w-% (škrob)
Neto kalorična vrednost, Q, Q5,1 [kWh/kg ]
Gostota (kg/m3) BD650 (> 650 kg/m3)
Dušik, N (w-% suho) N0.3 < 0,3
Žveplo, S (w-% suho) S0.03 < 0,03
Klor, Cl (w-% suho) Cl0.02 < 0,02
Arzenik, As (mg/kg suho)

< 1
Kadmij, Cd (mg/kg suho)

< 0,5
Krom, Cr (mg/kg suho)

< 10
Bakro, Cu (mg/kg suho)

< 10
Svinec, Pb (mg/kg suho)

< 10
Živo srebro, Hg (mg/kg suho)

< 0,1
Nikelj, Ni (mg/kg suho)

< 10
Cink, Zn (mg/kg suho)

< 100