lesni-peleti-obnovljiv-vir-energijeO lesnih peletih

Peleti so izdelani iz lesne biomase in spadajo med obnovljove vire energije (OVE).

Obnovljivi viri energije (OVE) so viri, ki se nenehno obnavljajo, so naravni in okolju prijazni. Med OVE spada tudi biomasa. Pojem biomase opredeljuje vso organsko snov. V to skupino uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, nelesnate rastline uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin itd.. OVE nastajajo s stalnimi naravnimi procesi kot so: sončno sevanje, veter, vodni tok, fotosinteza, bibavica, zemeljski toplotni tokovi…

Nasprotje od obnovljivih virov energije (OVE), so neobnovljivi viri energije oz. fosilna goriva. Glavni predstavniki te skupine so nafta. zemeljski plin in premog. Zaloge fosilnih goriv so končne.

Najbolj pomembna prednost obnovljivih virov energije (OVE) pred fosilnimi gorivi in omejenih zalog fosilnih goriv v zemlji, je EKOLOŠKI VIDIK:

  • Obnovljivi viri energije (OVE):  Rastline in drevesa potrebujejo za svojo rast ogljikov dioksid (CO2). Toliko CO2, kolikor so ga rastline in drevesa porabile za svojo rast, se ga sprosti pri njihovem gorenju ali raspadanju (gnitju). Bilanca toplogrednih plinov je torej » 0«.
  • Fosilna goriva:  so akomulirani v zemlji, se ne obnavljajo in se samo črpajo. Zaloge se manjšajo, in pri njihovem gorenju se CO2 samo sprošča. Kot primer: pri gorenju 1 litra  kurilnega olja se sprosti  2.65kg CO2.

Kaj nas čaka v prihodnosti:

  • V naslednjih dveh letih se pričakuje izzenačenje cene kurilnega olja in diessel goriva.
  • Po letu 2018 se bo kurilno olje začelo ukinjati kot energent za kurjavo. Kot nadomestilo za kurilno olje bo ostal zemeljski plin, električna energija  in obnovljivi viri energije.