Krmiljenje in delovanje gorilnika

 

v45-flamma-gorilniki

Krmiljenje gorilnika je avtomatsko. Standardno vgrajena avtomatika v gorilniku vključuje tudi vse glavne elemente upravljanja ogrevalnega sistema.

 • Flamma 45 je edini gorilnik na trgu, ki omogoča uporabniku izbiro standardne vrste peletov (listavci, mešani in iglavci),
 • Zagotavlja optimalno izgorevanje in konstantno moč gorilnika glede na različno kakovost peletov.
 • Modulirano delovanje od 15% do 100%,
 • 10 stopenjsko (od 7kW-45kW) avtomatsko prilagajanje moči gorilnika, glede na porabo toplote, zagotavlja, da je toplotna obremenitev kotla minimalna in da dela gorilnik ves čas delovanja z maksimalnim izkoristkom,
 • Uporabnik lahko nastavlja maksimalno moč delovanja gorilnika od 10kW – 45kW,
 • Časovno načrtovanje delovanja gorilnika večkrat dnevno in za vsak dan za sedem (7) dni,
 • Krmilna enota omogoča priklop zalogovnika sanitarne vode in dodatne obtočne črpalke (Diferencialno merjenje temperature v zalogovniku toplote (vode)),
 • Protizmrzovalno delovanje gorilnika v sistemu, v primeru nizkih temperatur – avtomatski vklop,
 • Krmilna enota gorilnika omogoča priklop sistemske obtočne črpalke (zimsko/letni režim),
 • Gorilnik deluje na pelete dimenzije fi 6mm do fi 8mm,
 • Omogoča kurjenje kotla z drvmi in avtomatski preklop nadaljevanja kurjenja na pelete.

Notranja komora s kurilno rešetko je izdelana iz ognje-odpornega jekla najvišje kakovosti.
Dvostensko kurišče – inovativna zasnova notranje komore in zunanje plasti kurišča omogočata zračno hlajenje gorilnika in predogrevanje zraka, kar še dodatno povečuje življenjsko dobo in izkoristek gorilnika.
Emisija dimnih plinov je v skladu z zakonodajo in je pod mejnimi vrednostmi. Izkoristek goriva – peletov je preko 93%.